Daimler nastavlja uspešnu putanju

Daimler nastavlja uspešnu putanju: rekordni reDaimler AG objavio je ponovni porast profita tokom 2015. uz rekordni nivo prodajnih jedinica i prihoda, kao i EBIT (dobit prije odbitka kamata i poreza) od tekućeg poslovanja, EBIT grupe i neto profit, sa doprinosom od strane svih divizija. Za 2016. godinu, zbog veoma atraktivnog i visoko konkurentnog asortimana svih divizija, Grupa predpostavlja da će profit biti iznad proseka od očekivanog blagog rasta globalne potražnje za automobilima, na taj način jača svoj položaj na glavnim tržištima i omogućava dalji rast broja prodatih jedinica. Shodno tome, očekuje se dalji rast prihoda i EBIT-a od tekućeg posla.
“2015 je bila dobra godina za Daimler,” izjavio je Dr. Dieter Zetsche, predsednik upravnog odbora Daimler AG i glavni rukovodilac Mercedes-Benz automobilaputničkih vozila, nakon otvaranja godišnje konferencije za medije 2016. “Znamo iz iskustva: Stizanje do vrha je teško, ali ostajanje na vrhu je još teže. To je naša ambicija: Daimler pripada vrhu.”

Tokom finansijske 2015. godine, Grupa je ostvarila najbolji EBIT ikada od 13.5 milijardi € (2014: 10.8 milijardi €) i to je najbolji EBIT od tekućeg poslovanja od 13.8 milijardi € (2014: 10.1 milijardi €). Neto dobit od 8.9 milijardi € je znatno viša nego prethodne godine (2014: €7.3 milijardi). Zarada po akciji povećana je na 8.08 € (2014: 6.51€).
Kao što je ranije najavljeno, Daimler je značajno povećao prodaju što se tiče broja prodatih jedinica tokom 2015. Broj od oko 2.9 miliona prodatih vozila bio je viši za 12% nego tokom 2014. Ovaj rast je prvenstveno rezultat Mercedes-Benz putničkih vozila (+16%) i u manjoj meri Mercedes-Benz kombi vozila (+9%). U Daimler teretnim vozilima, rast prodatih jedinica od 1% bio je niži od prvobitno očekivanog, uglavnom zbog slabih tržišta u Latino Americi i Indoneziji. Za Daimler autobuse, za koje je bio očekivan blagi rast na početku godine, broj prodajnih jedinica bio je znatno niži od prošlogodišnjeg očekivanog nivoa. Ovo je bilo pre svega, zbog izraženo slabog tržišta za šasije autobusa u Latino Americi. Vođen rastom prodaih jedinica, Daimler je povećao ukupan prihod za 15% na 149.5 milijardi € tokom 2015; prilagođen efektima deviznog kursa, prihodi su porasli za 9%.
“Razvoj zarade Daimler Grupe tokom poslednjih godina jasno pokazuje da naša strategija dobro funkcioniše i da nam profit raste,” izjavio je Bodo Uebber, član Upravnog Odbora u Daimler AG, odgovoran za finansije i kontrolu i Daimler finansijske usluge. “Povećali smo naš EBIT od tekućih poslova za više od trećine u poređenju sa 2014; dok su u poređenju sa 2010, naše zarade skoro udvostručene. Prihod je povećan za više od 50% tokom proteklih pet godina.”
Na sastanku godišnje sednice akcionara 6. aprila 2016, Upravni odbor i Nadzorni odbor će predložiti raspodelu dividende 3.25 € po akcji (2014: 2.45€). “Sa ponovnim povećanjem dividendi i samim tim najvećom ikada raspodelom dobiti od strane Daimler AG-a, mi ćemo kao i obično dopustiti akcionarima da učestvuju u uspehu kompanije, pokazujući naše poverenje o trenutnom stanju poslovanja,” izjavio je Bodo Uebber.
Neto likvidnost industrijskog poslovanja povećana je na 18.6 milijardi € na kraju 2015. (2014: 17.0 milijardi €), iako je postojao izuzetan doprinos plana penzijskih sredstava u Nemačkoj i SAD-u od 1.2 milijardi €, i 0.7 milijardi € je alocirano za nabavku digitalnog mapiranja, HERE. Na 5.9 milijardi €, slobodan tok gotovine industrijskog poslovanja prilagođen za posebne stavke bio je opet veći u odnosu na prethodnu godinu (2014: 5.2 milijardi €) i značajno viši od od raspodele dividendi predložene za 2015. godinu.
Mercedes-Benz automobilska divizija, sastoji se od brenda Mercedes-Benz sa pod-brendovima Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach i Mercedes me i smart brenda, još jednom je postigla ubrzanje na putu rasta profita tokom 2015. i postigla svoj ciljani prihod od prodaje u tekućem poslovanju tokom 2015. godine. Broj prodatih jedinica porastao je šestu godinu za redom i prerastao oznaku na dva miliona po prvi put sa 2,001,400 prodatih vozila (+16%). Tržišni udeo povećan je u gotovo svim regionima. Prihod je porastao za14% na 83.8 milijardi €. EBIT segment je za 2015 sa 8,226 miliona € i 41% bio značajno viši u odnosu na cifru od 5,853 miliona € za prethodnu godinu. Prihod od prodaje povećan je na 9.8% (2014: 8.0%).

Novi modeli su doprineli većim prodatim jedinicama novih vozila. Najvažniji vozači su bili nova C-Klasa, kompaktni automobili i povećana prodaja u segmentu SUV vozila. Drugi faktori sa pozitivnim uticajem na EBIT su bile bolje formirane cene, mere efikasnosti i valuta. Bilo je suprotstavljenih efekata od troškova za proširenje kapaciteta, kao i avansnih izdataka za nove tehnologije i vozila. EBIT je u prethodnoj godini uključivao oštećenja od 30 miliona € na investicije u oblasti alternativnih pogonskih sistema.

C-Klasa

Daimler teretna vozila su povećali broj prodajnih jedinica za 1% na 502,500 vozila u 2015. godini, što je najviši nivo od 2006. godine. Prihod je porastao za 16% na 37.6 milijardi € (2014: 32.4 milijardi €). EBIT divizija je sa 2,576 miliona € bila značajno veća od 1,878 miliona € postignutih tokom 2014 (+37%). Prinos od povećanja prodaje je sa 5.8% porastao na 6.9% tokom protekle godine.
Mercedes-Benz kombi vozila ponovo su postavili rekord u prodaji tokom 2015. godine, sa povećanjem od 9% na 321,000 prodajnih jedinica. Na 11.5 milijardi €, prihod je takođe značajno veći u odnosu na prethodnu godinu (2014: 10.0 milijardi €). Divizija EBIT ostvarila 900 miliona € u 2015. godini, što je značajno više od prošlogodišnje dobit od 682 miliona € (+32%). Prihod od prodaje je porastao na 7.8% u poređenju sa 6.8% u 2014. godini.
EBIT odražava veoma pozitivan razvoj prodajnih jedinica, posebno u Evropi I NAFTA regiji. Ovaj rezltat je pre svega vođen veoma visokim stopama rasta za V-Klasu i novi Vito.
Daimler autobusi su prodali 28,100 autobusa i autobuskih šasija širom sveta tokom 2015. godine (2014: 33,200). Divizija je bila u stanju da održi svoju vodeću poziciju na svojim glavnim tržištima za autobuse sa bruto težinom vozila preko 8 tona. Poslovanje sa kompletnim autobusima u Zapadnoj Evropi povoljno se razvilo tokom posmatrane godine sa povećanjem prodajnog nivoa u odnosu na prethodnu godinu. Prihod je bio na 4.1 milijardi € (2014: 4.2 milijardi €). EBIT divizija je za 2015. godinu, je ostvarila 214 miliona € i bila 9% iznad prošlogodišnjeg nivoa (2014: 197 miliona €). Prihod od prodaje iznosio je 5.2% (2014: 4.7%). Pozitivni efekti na zarade prvenstveno su rezultat dobrog poslovanja sa kompletnim autobusima sa pozitivnim proizvodnim miksom u Zapadnoj Evropi, kao i dalja poboljšanja efikasnosti.

Dalji rast investiranja u budućnosti
“Mi smo implementirali strategiju sa velikom odlučnošću tokom poslednjih godina. Rezultat je naš trenutni uspeh,” izjavio je Dieter Zetsche. “Naš kurs stoga ostaje nepromenjen: Mi ćemo nastaviti da jačamo svoj osnovni posao da raste širom sveta, da zadržimo vodeću poziciju u razvoju u tehnološkom smislu i da napredujemo sa digitalizacijom.” Iz tog razloga, rashodi za istraživanje i razvoj su porasli sa već veoma visokog nivo od 5.7 milijardi € 2014. godine na 6.6milijardi € 2015. godine. U odnosu na prihod, troškovi istraživanja i razvoja su ostali na konkurentnom nivou od 4.4%
(2014: 4.4%). Fokus je bio na nove modele vozila, ekstremno ekonomičnu potrošnju i ekološke pogonske sisteme, nove sigurnosne tehnologije, autonomnu vožnju i digitalno povezivanje proizvoda.
U kontekstu strategije rasta, Daimler ima za cilj da dobro iskoristi mogućnosti predstavljene u automobilskom tržištu. Istovremeno, Grupa namerava da igra glavnu ulogu u oblikovanju dalekosežne tehnološke transformacije automobilske industrije i da igra vodeću ulogu u oblasti digitalizacije. Ovo zahteva velike investicije u inovativne proizvode i nove tehnologije, kao i u širenju svetske proizvodne mreže. U posmatranoj godini, ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu su se ponovo povećala sa već visokog nivoa na 5.1 milijardi € (2014: 4.8 milijardi €).
U Mercedes-Benz putničkim vozilima, ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu u visini od 3.6 milijardi € su ostala na istom nivou u odnosu na prehodnu godinu. Najznačajniji projekti uključuju novi GLC i nove GLE SUV-ijeve, kao i novu porodicu E-Klase. Značajne investicije su takođe učinjene u poravnanje nemačkih proizvodnih pogona kao nadležnih centara, kao i u proširenje međunarodne proizvodne mreže.
Fokus ulaganja divizije Mercedes-Benz kombi vozila je bio u Sprinter naredne generacije, novi pikap srednje veličine i proizvodnja pripreme za novi Vito u Južnoj Americi. Daimler autobusi ulažu prvenstveno u nove proizvode i modernizaciju, kao i u proširenje proizvodnih kapaciteta.
Zajedno sa Audi-jem i BMW-om, Daimler je kupio HERE digitalne mape, u 2015. godini. Digitalne mape HERE su osnova za nove pomoćne sisteme i autonomnu vožnju. Kupoprodajna cena je bila 0.67 milijardi €.

 

Star Import d.o.o. PR
General Distributor for Daimler of Mercedes-Benz, smart,
Setra and Fuso vehicles in Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *