Novi propisi za ugradnju i atest TNG uređaja u vozilima od nove godine

Obaveštavamo građane da od 1. januara 2015. godine neće biti moguće izvršiti prepravku bez prethodno odobrene tehničke dokumentacije o prepravci od strane Agencije. Agencija neće, u slučajevima kada je prepravka već izvršena, naknadno odobravati tehničku dokumentaciju o prepravci. S tim u vezi, vlasnici vozila koji su ili će izvršiti prepravku vozila u toku 2014. godine, potrebno je da započnu postupak ispitivanja do 31. decembra 2014. godine, jer se u suprotnom za takva vozila od 1. januara 2015. godine neće moći izvršiti ispitivanje, pa samim tim neće moći ni da se registruju.

Odredbom člana 17v Pravilnika o ispitivanju vozila, odložena je primena odredaba člana 6., odnosno odloženo je odobravanje prepravke vozila do 1. januara 2015. godine. Od 01.01.2015. je obavezna primena odredbi člana 6 Pravilnika o ispitivanju vozila, odnosno odredbi koje se odnose na odobrenje prepravki vozila.

Pre izvršenja prepravke vozila mora se sačiniti tehnička dokumentacija o prepravci koju odobrava Agencija. Zahtev za odobrenje prepravke vozila podnosi privredno društvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, koji će po ovlašćenju vlasnika vozila vršiti prepravku, odnosno građanin, samo ako to čini za sopstvene potrebe. Zahtev se podnosi preko ovlašćenih pravnih lica za ispitivanje vozila čiji je spisak dat u tabeli na zvaničnoj internet stranici Agencije:

http://www.abs.gov.rs/doc/ispitivanje/SPISAK LABORATORIJA ZA ISPITIVANjE.pdf

Zahtev iz stava 1. ovog člana mora da sadrži podatke o vlasniku vozila, ime i prezime, prebivalište – sedište (adresa), poslovno ime privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica ili preduzetnika koji će vršiti prepravku na vozilu i vrstu i razlog prepravke.
Uz zahtev za odobrenje prepravke vozila podnosi se:

– dokumentacija o prepravci vozila sa tehničkom dokumentacijom u tri primerka.

– dokaz o plaćenoj republičkoj administrativnoj taksi prema tarifnom broju 1. u iznosu od 290,00 dinara

– dokaz o plaćenoj ceni usluge uvida u tehničku dokumentaciju i izdavanje odobrenja prepravke vozila u iznosu od 20.000,00 dinara

Ovlašćeno pravno lice prima zahtev, obrađuje dokumentaciju, i prosleđuje komisiji Agencije za bezbednost saobraćaja za odobrenje prepravke vozila pre vršenja prepravke. Nakon uvida u dostavljenu tehničku dokumentaciju komisija Agencije, odlučuje o zahtevu za odobrenje prepravke vozila. Odobrenje prepravke vozila vrši se tako što Agencija, odnosno ovlašćeno pravno lice overava svaku stranu tehničke dokumentacije i dva primerka vraća podnosiocu zahteva.

Podnosilac zahteva tada može prepraviti vozilo i podneti zahtev za ispitivanje vozila o čemu je priloženo detaljno uputstvo na zvaničnoj internet stranici Agencije: http://www.abs.gov.rs/zahtev za ispitivanje.html.

Pozivamo proizvođače, vršioce prepravki vozila da Agenciji pošalju preko internet adrese vozila@abs.gov.rs podatke o prepravkama koje planiraju da obavljaju i na kojim vozilima, Agencija će formirati registar vršioca prepravki vozila koji poseduju overenu dokumentaciju odnosno odobrenje prepravke.

 

Agencija za bezbednost saobraćaja

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *