Dobri poslovni rezultati Forda u Evropi

Ford nastavlja da sprovodi plan transformacije svojih aktivnosti u Evropi koje su usmerene na proizvod, brend i cenu, a i dalje je na putu da postigne profitabilnost u 2015.

Kompanija je u Evropi za drugi kvartal prijavila profit pre oporezivanja od 14 miliona dolara, što je u odnosu na isti period prošle godine poboljšanje od 320 miliona američkih dolara.

Poboljšanje se može objasniti, pre svega, nižim troškovima i povoljnijim valutnim kursevima. To je delimično kompenzovalo slabije rezultate i niže tantijeme od Fordovih zajedničkih ulaganja, prvenstveno u Rusiji, kao i niži profit od prodaje delova i dodatne opreme.

Troškovi restrukturiranja bili su niži nego pre godinu dana, u prvom redu zbog odloženog otpuštanja u ovom kvartalu, što je u vezi sa investicionim sporazumom za fabriku u Kelnu.

U drugom kvartalu obim prodaje je skoro nepromenjen – kao pre godinu dana, dok je prihod povećan za 10 odsto. To povećanje je ipak delimično kompenzovno padom prodaje u Rusiji i Turskoj. Na veći prihod u Evropi uglavnom se odražavaju veći obim prodaje na 20 najznačanijih  tržišta i povoljniji valutni kursevi.

FORD-EUROPE

Udeo na 20 evropskih tržišta od 7,9 odsto manji je za 0,2 procentna poena nego pre godinu dana, što je odraz, pre svega, smanjenog udela u pojedinčanoj i flotnoj prodaji, kao i štetne segmentacije u industriji putničkih vozila. Tržišni udeo u sektoru komercijalnih vozila na 20 najvećih evropskih tržišta u drugom kvartalu je povećan na 10,6 odsto, što je za 0,5 procentnih poena više u odnosu na godinu pre. To je Fordovov najviši udeo drugom kvartalu od 1997-me, za koji je najzaslužniji osvežen i proširen spektar proizvoda u familijama Transit.

Fordove smernice za Evropu za celu godinu ostaju nepromenjene: iz regiona se očekuje da se poboljšaju rezultati pre oporezivanja u poređenju sa 2013. Shodno normalnim sezonskim oscilacijama u prodaji i proizvodnji, Ford očekuje da u drugoj polovini godine gubitak u Evropi neće biti veći od gubitaka u prvom polugodištu koji je iznosio 180 miliona dolara. Manji obim maloprodaje u drugoj polovini godine – od oko 100.000 jedinica- uključuje efekat smanjene potražnje tokom leta u trećem kvartalu i na kraju godine, u četvrtom kvartalu.

Pored toga, Ford očekuje veće troškove restrukturiranja u drugoj polovini godine, kao i veće troškove vezane za početak proizvodnje potpuno novog Mondea i novog Focusa. Iako je trenutni poslovni ambijent u Rusiji težak, ta država ostaje veliko i važno tržište. Sa ruskim partnerom, kompanijom Ford Sollers, Ford razvija aktivnostima kojima treba da poboljša svoje poslovne perspektive u toj državi.

Drugi kvartal Prva polovina godine
2013. 2014. 2013/2014. 2013. 2014. 2013/2014.
Prodaja u 000 kom 377 376 (-1) 707 743 36
Ukupan promet u milijardama $ 7,3 8,0 0,7 13,9 15,8 1,9
Rezultat pre oporeziv. u mld $ (-306) 14 320 (-731) (-180) 551

 

Ford Srbija PR

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *