Opelov projekat za bezbedniju i efikasniju vožnju

Vožnja automobila u velikim gradovima podrazumeva koegzistenciju različitih korisnika puteva i sredstava saobraćaja. Podrazumeva se i složena situacija u saobraćaju kao i velika gustina aktivnosti.

Timovi Opelovih stručnjaka koji razvija inovativne sisteme podrške radi povećanja efikasnosti i sigurnosti u gradskom saobraćaju učestvuje u istraživačkom projektu UR:BAN (sistemi podrške korisnicima i upravljanje mrežom). Cilj projekta koji delimično finansira nemačka vlada jeste pružanje predviđajuće podrške vozačima putničkih i dostavnih vozila, koja je prilagođena uslovima gradske vožnje. 31 partner iz automobilske industrije, softverskih i kompanija koje se bave elektronikom zajedno sa institutima za istraživanje i lokalnim vlastima razvijaju inteligentne sisteme podrške i kooperativnog upravljanja saobraćajem.

Do sad dobijeni rezultati i nalazi predstavljeni su u srednjoročnoj UR:BAN prezentaciji u Nemačkom centru za letove i svemirska putovanja (Zentrum für Luft – und Raumfahrt e.V.) u Braunšvajgu u Nemačkoj.

Istraživački projekat UR:BAN, koji će biti aktivan do 2016. godine, podeljen je u tri celine: „Kognitivna podrška“, „Umreženi saobraćajni sistem“ i „Ljudski faktori u saobraćaju“. „Opel je partner u sve tri projektne celine“, objašnjava Mihael F. Ableson, član UO i potpredsednik GM Europe, zadužen za inženjering. „Fokus je uvek na ljudskom biću. Timovi inženjera, fizičara, i psihologa saobraćaja istražuju podršku u teškim situacijama, inteligentno umrežavanje vozila i infrastrukture, ponašanje vozača i odgovarajuću interakciju mašine i čoveka u gradskoj vožnji.“

Kognitivna podrška – sprečavanje sudara izbegavanjem i kočenjem

Složene situacije, u kojima vozač ne može blagovremeno da reaguje su moguće, naročito u gradskoj vožnji. Time se bavi podprojekat „Izbegavanje sudara upravljanjem i kočenjem“. Opelov tim razvija napredan sistem podrške vozaču koji koristi prednost dodatnog prostora na putu dobijenog interventnim upravljanjem, kako bi primenio dodatnu radnju izbegavanja specifičnu za određenu situaciju. Ovaj sistem treba da pomogne da se izbegnu sudari sa vozilima i pešacima u gradskoj vožnji.

Na srednjeročnoj prezentaciji, Opel će prikazati demonstraciono vozilo opremljeno naprednom kamerom i radarom, unapređeno modifikovanim kočionim i upravljačkim sistemima, koji omogućavaju intervenciju u upravljanju vozilom. Uzimanje u obzir reakcije vozača predstavlja važan kriterijum za optimizaciju strategije intervencije. Pored toga, Opel će u demonstracionom vozilu integrisati najnovija saznanja o interakciji između čoveka i mašine i prepoznavanju namere vozača.

Opel-Urban-291281
Sistem umreženog saobraćaja – pametna raskrsnica

Informacije koje vozilo dobija preko Wi-Fi konekcije od infrastrukture upravljanja saobraćajem i drugih vozila su od koristi za davanje preporuka za vožnju na raskrsnicama, što može biti preneto vozaču zahvaljujući intuitivnoj reakciji između čoveka i mašine. To bi trebalo da vozaču omogući lagodan pristup raskrsnici, na bezbedan i energetski efikasan način, poželjno, bez zaustavljanja. Ova optimizacija i dalji poseban razvoj tehnologije „car-to-X“ za potrebe vožnje u gradu predstavljen je u okviru „UR:BAN-a“.

U ovom delu projekta, Opel koristi višegodišnje iskustvo u oblasti car-to-X komunikacije, kao što je prikazano u projektima poput uspešno završenog SIM-TD testa na terenu. Umreženi sistem saobraćaja i saradnja tokom vožnje će omogućiti naredni korak od proste razmene informacija do zajedničke akcije svih bitnih učesnika.

Opel-Urban-291279
Ljudski faktor u saobraćaju – odgovarajuća HMI za gradsku vožnju

U okviru UR:BAN projekta, Opelov tim radi na poboljšanju tehničkih sistema. Međutim, informacije dobijene novim tehničkim sistemima mogu da poboljšaju vožnju i bezbednost samo ako vozači takođe znaju kako da se nose sa tim novim informacijama i kako da pravilno odreaguju. Prema tome, fokus podprojekta „Interakcija ljudi i mašina“ (HMI) je način na koji ljudi doživljavaju rad sistema podrške vozaču. U prvom planu je interdisciplinarni timski rad, gde psiholozi, inženjeri i fizičari sarađuju na razvijanju i primeni novih elemenata tehnologije za komunikaciju sa vozačem.

Bitna pitanja koja su ovde obrađena uključuju sadržaj koji je potreban vozačima kako bi pratili strategiju vožnje; kakvi načini predstavljanja motivišu vozače da koriste sistem i kako izbeći odvlačenje pažnje vozaču. Stručnjaci testiraju uticaj sistema podrške pomoću različitih simulatora, kao i u stvarnom saobraćaju u kontrolisanim uslovima.

Procena objektivnih i subjektivnih podataka pruža osnovu za procenu dizajna i rasporeda sistema. Potom se integrišu sistemi podrške koji pružaju optimalnu podršku korisnicima tokom vožnje, kroz blisku saradnju sa drugim podprojektima.

Opel-Urban-291278
Ljudski faktor u saobraćaju – predviđanje ponašanja i prepoznavanje namere

Razumevanje ponašanja vozača može pomoći pri optimizovanju strategije upozorenja na čovek-mašina interfejsu sistema podrške. Prema tome, Opelov cilj u podprojektu „Predviđanje ponašanja i prepoznavanje namere“ je da razvije algoritam za prepoznavanje namere vozača koristeći standardne senzore na vozilima. Ovo omogućava da se predvidi ponašanje vozača u komplikovanim situacijama u saobraćaju.

Takav algoritam bi trebalo da identifikuje u ranoj fazi buduće manevre izbegavanja ili naglo kočenje. Sveobuhvatni testovi i podaci dobijeni iz testova pokazuju da se specifični oblici ponašanja i karakteristike u poprečnom i uzdužnom usmeravanju vozila javljaju kod svih vozača pre nego što takvi manevri počnu. Preko 50 dobrovoljaca je prošlo specifičnu maršrutu u kontrolisanim uslovima, gde su se susreli sa neočekivanim situacijama i manevrima koji su rezultirali iz tih situacija.

Na osnovu testova, Opelov tim očekuje da će moći da predvidi da li vozač može da ublaži neku vanrednu situaciju upravljanjem ili kočenjem. Ove informacije mogu pomoći da se prilagode adekvatne strategije upozorenja i intervencije koje su korisne za podprojekat „Izbegavanje sudara skretanjem i kočenjem“. Ako sistem zapazi da sam vozač može izbeći komplikovanu situaciju, može da odloži ili poništi upozorenje za vozača.

 

Opel Srbija PR

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *